Публично съобщение за набиране на ценови предложения

Публикувано от ПроДизайн България ЕООД на 27 Декември 2016 | Новини

eu                                    orcr

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

Публикувано на 10 Октомври 2016 | Новини

eu                                    orcr

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

ПРОДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-1175

Публикувано на 8 Септември 2016 | Новини

eu                                    orcr

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Loading