bg en de

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ


Как действат потребителите? 

На 27.07.2020г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.073-5481-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Бенефициент: Продизайн България ЕООД

Цел на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Кратко описание на проекта/информацията:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца.

Стойност на проекта: 10 000,00 лева, от които 8 500,00 лева европейско финансиране и 1 500,00 лева национално съфинансиране.

Сподели тази статия:
Предишна статия
Следваща статия