bg en de

Стратегии

Стратегическото планиране в областта на рекламата помага на бизнеса да определи аспектите на своето бъдещо представяне и да не се отклонява от своите клиенти. Стратегията поставя предизвикателствата, с които трябва да се справи всеки бизнес. Дори и най-доброто изпълнение е безцелно без стратегия! Prodesign. може да бъде вашия стратегически партньор, чрез който максимално да разгърнете потенциала на вашия бизнес.

БРАНД СТРАТЕГИЯ

В днешно време всичко е брандинг. Вашият продукт или услуга сами по себе си имат една определена стойност. Тази стойност обаче може да нарасне в пъти само с помощта на цялостна бранд стратегия, която да създаде добавената стойност, заради която клиентите ще изберат именно вас и ще са готови да платят повече.


Нашият екип разполага с дългогодишен опит в работата с локални и международни брандове. На база на този опит и доказани методи като разработване на карта на потребителското преживяване, можем да ви помогнем да разработите ясна и последователна стратегия за развитието, позиционирането и налагането на вашия бранд.

РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ

Рекламните техники са неизменна част от арсенала на всяка добра маркетингова стратегия. От съществено значение е създаването на нагласата към рекламата не като а разход, а като инвестиция. С правилната рекламна стратегия вашият бранд ще увеличи продажбите, пазарния ви дял и лоялността на потребителите.


За целта обаче е нужно е добро планиране, а Prodesign. може да бъде вашия стратегически партньор в това начинание. Ще ви помогнем с анализ на пазарната ситуация, формулиране бизнес целите, маркетинговите цели и планирането на рекламните бюджети, които ще ви помогнат да ги постигнете.

СТРАТЕГИЯ ЗА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Усилията в изграждането на силно присъствие в дигиталната среда изискват прецизна координация и постоянен мониторинг на резултатите. Затова е добре да разчитате не само на вътрешния си екип, но и външен консултант като Prodesign. Ние можем да ви помогнем не само чрез различна гледна точка, но и в качеството си на специалисти, разработили стотици дигитални кампании за разнообразни брандове. Разполагаме с богат опит в планирането и имплементирането на дигитални кампании и кампании в най-популярните социалните мрежи: Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube.