bg en de

Рекламна кампания

Редица клиенти пристигат при нас със запитвания за конкретен рекламен материал, уеб банер, листовки и др. само, за да осъзнаят, че всъщност техният бранд има нужда от нещо повече.

Предимствата са, че правилно планирана една рекламна кампания гарантира по-добро покритие на аудиторията, при максимална ефективност на посланието. Като рекламна агенция с дългогодишен опит на пазара Prodesign. Разполага с капацитете да изготви и изпълни рекламната кампания на вашия бранд, независимо дали става за микрокампания с тясно таргетиране или такава с национално покритие в множество канали.

ИМА ЛИ НУЖДА МОЯТ БРАНД ОТ РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ?

Нека терминът „рекламна кампания“ не ви стряска, това понятие цели да покаже, че вашите усилия и бюджетът, който отделяте за реклама, не са хаотични, а следват ясно планиране и конкретни цели пред бранда. Ключовото тук е да гледате на всички рекламни услуги като инвестиция, а не като пряк разход. Въпросът в крайна сметка не е дали, а каква би била най-успешната рекламна кампания във вашия случай. Нашата работа на първо време е да ви помогнем да намерите отговор на този въпрос.

ЦЕЛТА ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ОПРАВДАВА СРЕДСТВАТА

Големите брандове планират своите рекламни кампании с години напред. Ако нямате опит с планирането и реализирането на рекламни кампании, не се притеснявайте, ние ще ви помогнем да систематизирате процеса от ваша страна. На първо място е редно да си отговорите на въпроса какви са вашите пазарни цели, след което заедно ще дефинираме какви са комуникационните цели, които трябва да изпълни вашата рекламна кампания. Така лесно може да планирате рекламния бюджет на кампанията.

ПРАВИЛНОТО ПОСЛАНИЕ КЪМ ПРАВИЛНИТЕ ХОРА

Доброто таргетиране е ключов фактор за успеха на вашата кампания. Ще ви помогнем не само в избора на правилните комуникационни канали, а и при планирането на най-добрите формати, в най-подходящите времеви периоди. Независимо дали става въпрос за телевизионна реклама, радио реклама, външна реклама, принт реклама или онлайн реклама, Prodesign. има капацитета да реализира вашата рекламна кампания като стратегия, криейтив, медийно планиране и производство на рекламни материали.