bg en de

Маркетинг в социалните мрежи

Социалните мрежи предлагат директен достъп до огромна и разнородна аудитория. Затова първата стъпка пред вашия бранд е поставянето на ясни цели и начертаване на правилната стратегия за тяхното постигане. Целта тук е да спечелите сърцата и умовете на онези, които не просто ще купят от вас, а ще ви препоръчат след това.

Като сертифициран член на IAB Bulgaria можем да ви предложим най-добрите международни практики в областта на рекламата, помагайки ви да изградите успешна стратегия за маркетинг в социалните мрежи.

РАЗШИРЕТЕ КАНАЛИТЕ СИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Създаването на успешни профили и страници в социалните мрежи и поддържането им изисква време и известни ресурси. Добрата новина е, че ние ще ви помогнем да разберете какви са спецификите на комуникацията във Facebook, LinkedIN, Instagram, Twitter и Pinterest. Така вашият бранд ще може да се фокусира само върху тези, които ще ви бъдат максимално полезни както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

СЪЗДАЙТЕ ДИАЛОГ СЪС СВОИТЕ КЛИЕНТИ

Предимството пред традиционните канали е, че тук брандът освен да говори на потребителите, може и да се вслушва в тях. Значение има не само какво ще кажете, но и кога ще го направите. Умението един бранд да води добър диалог обаче изисква познания и постоянен анализ на данните. Можем да ви помогнем с професионална поддръжка на Фейсбук страницата, Инстаграм или LinkedIn профила на вашия бранд на регулярна база, както и при изработването на рекламни кампании в социалните мрежи.

БЪДЕТЕ АКТУАЛНИ И РЕАГИРАЙТЕ НА ПРОМЕНИТЕ

Успешната стратегия за маркетинг в социалните мрежи изисква от една страна изисква устойчивост – линията на комуникация трябва да отразява непреходните ценностите на бранда и на потребителите. От друга страна при поддръжка на социални мрежи един бранд трябва да притежава гъвкавост, позволявайки посланията му да запазят своята актуалност дори в динамично променящата се среда.