bg en de

Карта на потребителско преживяване

Създаването на успешен път е дълъг процес, в който наличието на правилната информация за вашите потребители е най-ценният ви ресурс. Начертавайки пътят на вашите потребители до контакта с вашия бранд и очакваните резултати, вие ще можете да си поставите ясни и постижими маркетингови цели.

Prodesign. разполага с изпитана методология за анализ на потребителското поведение, изграждането и поддържането на детайлна карта на потребителското поведение и преживяване.

ДЕТАЙЛЕН ПРОФИЛ НА ЦЕЛЕВАТА ВИ АУДИТОРИЯ

Доброто познаване на таргета започва с изготвянето на стандартния демографски профил. Следващата стъпка е идентифицирането на поведенчески модели и потребителски нагласи към категорията продукти или услуги, в която оперирате, към конкурентите ви и вашия бранд в частност. Моделът, по който работим ни позволява да определим архетиповете, които предопределят поведението и мотивацията на всяка от таргет групите на вашия бранд.

АНАЛИЗ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ТОЧКИТЕ НА КОНТАКТ

Следващият етап от изграждането на картата на потребителското преживяване и да се определи обхвата, честото и спецификата на всяка потенциална точка на контакт с вашия бранд. Най-общо казано това е пътешествието, през което вашите клиенти преминават преди моментът на покупка и след него. Внимателният анализ на този процес ще ви помогне да изградите по-добра стратегия във вашите комуникационни кампании и да оптимизирате разходите си.

МОНИТОРИНГ И НАДГРАЖДАНЕ НА ПРЕЖИВЯВАНЕТО

Решаваща роля за успеха на изградената стратегия пред вашия бранд е възможността тя да бъде измервана на всеки етап от нейното развитие. Различните похвати, които можем да ви предложим, ще ви помогнат да следите в реално време как клиентите ви взаимодействат с вашия бранд във всеки етап от тяхното потребителско преживяване. Отчитайки ефективността на различните техники и комуникационни канали, ще можете лесно да коригирате и оптимизирате маркетинговите усилия за успешното налагане на вашия бранд.