bg en de

Кампании

Изграждането на цялостни комуникационни кампании за вашия бранд има редица предимства. От една страна добре планираната кампания ви гарантира максимално покритие на целевата аудитория. Правилното разпределяне на бюджета във времето и измежду различните канали от своя страна е предпоставка за постигане на целите при оптимални маркетингови инвестиции. Екипът на Prodesign. ще ви помогне в планирането, създаването на съдържание, управлението и отчитането на резултатите от вашите кампании.

ПОСТИГАНЕ НА СИНЕРГИЯ МЕЖДУ КАНАЛИТЕ

По традиция, комбинирането на различни комуникационни канали ви гарантира оптимално покритие на целевата аудитория. Така можете лесно да създадете точки на контакт с вашия бранд през цялото потребителско преживяване. Prodesign. ще ви помогне да развиете криейтива на вашата кампания по адекватен начин във всеки канал, така че да постигнете не само насищане, но и надграждане на вашите послания.

Не бива да пренебрегваме и случаите, в които почти всички маркетингови усилия се съсредоточават в един комуникационен канал. Често такъв е случаят при планирането на телевизионни кампании. Там инвестицията в производство на клип и натрупването на определени рейтинг точки изисква по-голям бюджет.

PERFORMANCE КАМПАНИИ И ПРОГРАМАТИК РЕКЛАМА

За разлика от традиционните кампании, където плащате най-общо за брой излъчвания/импресии при Performance кампаниите заплащате само за постигнатата цел. Ще ви помогнем с изготвянето на performance стратегия и ще планираме позиционирането на вашата реклама там, където ще постигнем най-висок процент на реализации:

• Реклама в Google Ads;

• Реклама във Facebook;

• Програматик реклама;


Ще обърнем специално внимание на последната категория. Програматик рекламата ви позволява да се възползвате от автоматизираното планиране на дигиталните ви кампании. С помощта на алгоритми ще закупим най-добрите позиции на възможно най-добрите цени за вашите реклами. Процесът се оптимизира в реално време за целия период на кампания.

ВЪНШНИ РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ

Въпреки напредването на технологиите и нарастването на дела на дигиталната реклама от общите разходи на рекламодателите, външната реклама запазва своите силни позиции. Основното приложение на out-of-home (OOH) рекламата е бързото създаването на разпознаваемост на вашия бранд. Правилното позициониране и доброто планиране във времето могат да постигнат добро таргетиране на вашите послания и да допълнят цялостното потребителско преживяване. Prodesign. може да ви предложи пакетна услуга за провеждане на външна рекламна кампания, от създаването на криейтив, през дизайн, печат, монтаж и поддръжка.