bg en de

Дигитални кампании

Какво прави една дигиталната кампания наистина ефективна? Смятаме, че четири са основните характеристики, по които може да я познаете: фокусирана е, измерима е, има възвръщаемост и работи само за вас.

Екипа от специалисти по дигитален маркетинг на Prodesign работи с всички популярни платформи за планиране, реализиране и мониторинг на онлайн кампании. Предлагаме стандартна дисплейна реклама, както и performance, programmatic кампании в Google, Facebook, Adwise, HTTPool и др.

ПРОУЧВАНЕ НА АУДИТОРИЯТА И ПРЕЦИЗНОТО ТАРГЕТИРАНЕ 

Първата стъпка на всяка успешна дигитална кампания започва с начертаването на пътя, който вашите клиенти „изминават“ от формирането на потребност, през търсене на алтернативи, анализ на информацията, стесняване на избора, решение за покупка и последвалото удовлетворение от нея. Добре планираната онлайн кампания ще предава точното послание до избраната аудитория на правилното място във всеки един от етап от този процес. Затварянето на този цикъл ще отвори нови възможности пред бранда ви.

ЗАДАВАНЕ НА ТОЧНИ КРИТЕРИИ ЗА УСПЕШНОСТ (KPIs)

Изключително важно е от самото начало да бъдат заложени ясни критерии, по които ще бъдат отчитани резултатите, и след това да бъдат следени и анализирани регулярно. Това ще позволи на вашата дигитална кампания да бъде гъвкава и при нужда да бъде адаптирана към променящите се потребителски реакции, действията на конкуренцията или други фактори.

ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА СЕ ОТКРОИТЕ ОТ ОСТАНАЛИТЕ

Понякога конвенционалните дигитални канали, като банери и постове в социалните мрежи не са достатъчни, затова се стремим да гледаме отвъд рамката на познатото. Нашата задача е да надградим потребителското преживяване и често това изисква намирането на нестандартни дигитални решения. Крайната ни цел обаче при разработката и планирането на всяка онлайн кампания е максимална възвращаемост на вашите инвестиции.