bg en de

Външна реклама

Първото предизвикателство пред бранда ви е да бъде забелязан. Външната реклама е добър канал да достигнете до голям брой хора локално. Освен видимост аутдор рекламата може да допринесе и за изграждането на имиджа на бранда ви. Може да използвате аутдора като самостоятелен канал, както и като част от цялостната ви рекламна кампания.

ОТ ИДЕЯТА И ДИЗАЙНА ДО… ГОТОВО Е!

Prodesign. може да ви предложи цялостна услуга, покриваща проектиране, производство и монтаж. Имаме опит с разнообразни проекти: от обемни букви, светещи кутии и рекламни пана до изработка на покривни реклами и брандиране на фасади.

Ще ви помогнем с всичко, свързано с изготвянето на вашата външна реклама. От самата идея, през дизайна и самия проект, по който ще произведем и монтираме готовите материали. Екипът ни има дългогодишен опит в областта и е запознат със спецификите при проектирането и производството на аутдор рекламни материали.

ТРАЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА

Ако имате нужда от трайно съоръжение за външна реклама, което да допълни имиджа на вашия бранд, ние можем да ви помогнем. Нашата доказана във времето методология включва 5 стъпки, които ще гарантират качеството, безопасността и дълготрайността на вашата външна реклама:

1. ОГЛЕД на мястото, където ще бъде монтирано съоръжението;

2. ПРОЕКТ за изработка, заедно с цялата необходима документация;

3. ИЗРАБОТКА на всички елементи спрямо направения проект;

4. МОНТАЖ от висококвалифициран екип в уговорения срок;

5. ПОДДРЪЖКА и профилактика в гаранционния период и след него.

И ВСИЧКО ОСТАНАЛО В ГРАФАТА „ВЪНШНА РЕКЛАМА“

Можем да ви предложим и да реализираме брандиране на вашите офиси, автомобили, фирмени магазини и други обекти, където вашите клиенти ще ви забележат. Можем да изработим и монтираме на място инсталации от светеща реклама, винили, обемни букви, табели и др.

Имате идея за нестандартен проект за външна реклама? Обадете ни се и с удоволствие ще го обсъдим.