bg en de
Клиент:
Konstruktive Bulgaria
Арт директор:
Мариан Найденов
Дизайнер:
Тодор Личев
Акаунт мениджър:
Мариан Найденов, Антоанета Ангелова

Предизвикателството

КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ е компания, която изпълнява широк набор от услуги в областта на строителните инвестиции – посредничество при недвижимите имоти, инвестиционно проектиране и управление на проектна документация до въвеждане на строежите в експлоатация, включително и тяхната продажба.

Арх. В. Николова, собственик и управител на Конструктив България, търсеше партньор, който да й помогне при създаването и позиционирането на бизнес модел, който е напълно иновативен за България в този сектор. От архитектурно студио Арт Пойнт (старото име на KONSTRUKTIVE) трябваше да се претвори в компания, която изпълнява пълния набор от услуги в строителните инвестиции. Как може да се осъществи, без да загуби спечеленото доверие на клиентите си и да привлече нови?

Какво постигнахме?

В тясно сътрудничество с клиента, екипът ни създаде ново име и позициониране на бранда, платформа за марката, лого марк, бранд архитектура от основен бранд и три под бранда: Инвестиции, Архитектура и Недвижими имоти.

Вдъхновението на името KONSTRUKTIVE идва с немски корен, думата има силно звучене и ясно значение. Името е словесна референция от една страна към “constructive” – отразяващо решенията, предлагани от компанията, и нейната креативна същност, а от друга – към “collective” – представяйки уникалността на бизнес модела.

Изградихме цялата бранд идентичност на новата компания – Конструктив България, и създадохме техният уебсайт – konstruktive.bg.

Популяризирането продължи с изграждането на 5 годишна бранд стратегия, която последователно се изпълнява и постига отлични резултати.

ВДЪХНОВЕНИЕ

Идеята, заложена в тази концепция, е да покажем, че трябва да сме способни да мислим извън поставената рамка. Минималистичният подход за изработката на цялата дизайн система е водещ мотив.

Избраната цветова гама представя четирите основни цвята:
Приложение в реална среда на административни материали
Приложение в реална среда на визуални рекламни материали
Мобилна версия на сайта за недвижими имоти
Десктоп версия на сайта за недвижими имоти
Представяне на проект в мобилната версия на сайта за недвижими имоти
Представяне на проект в десктоп версията на сайта за недвижими имоти
Представяне на проект в мобилната версия на сайта за недвижими имоти
Представяне на имот в мобилната версия на сайта за недвижими имоти
Функционални възможности, които предоставя сайта
Мобилна версия на корпоративен сайт
Десктоп версия на корпоративен сайт
Мобилна версия на корпоративен сайт в раздел Архитектура
Представяне на имот в десктоп версията на корпоративния сайт
Представяне на проекти в мобилната версия на корпоративния сайт