bg en de
Клиент:
Exeron
Арт директор:
Мариан Найденов
Дизайнер:
Иван Иванов
Акаунт мениджър:
Виктория Тодорова

Предизвикателството

EXERON е най-иновативната разработка на „Интернешънъл пауър съплай" (IPS). ЕXERON e модулна захранваща система, която черпи енергия от соларни панели, вятърни турбини, дизелов генератор и батерия. Цялата система се контролира от компютър, който знае кой елемент да бъде използван, за да бъде тя възможно най-ефективна. Отличена е със световна награда за иновация в Германия през 2014 г., след което интересът към компанията нараства значително. Ръководството счита, че системата EXERON e водещият продукт на дружеството и възлага на нашата агенция да изгради цялостната идентичност на продукта и съпътстващите го рекламни материали.

Какво направихме?

Стартирахме работата по проекта, като направихме фейслифт на логото на Exeron, като в него добавихме името на компанията разработчик – IPS. Екипът ни бе вдъхновен от иновативността и уникалността на този продукт, като креативният ни отдел разработи четири дизайн концепции за визията на бранда EXERON by IPS. С избора на визуалното излъчване на марката, разработихме и Ръководство за управление на бранда, в което са описани принципите и насоките за правилното му комуникиране. В дизайн концепцията сме използвали градиент, с който илюстрираме основната функция на системата EXERON – интелигентното използване на енергията, която системата събира от различни източници и използва по най-добрия начин. В Гайдлайна включихме дизайна на серия от рекламни материали, голяма част, от които реализирахме в действителност. Работата ни по този проект беше високо оценена, като компанията ни възложи редица други поръчки.

Позовавайки се на и Ръководство за управление на бранда и спазвайки стриктно насоките и правилата, описани в него, разработихме серия от печатни и рекламни материали. Разработихме дизайн на банерни изделия, като се погрижихме и за качественото отпечатване на визиите.
Създадохме поредица от рекламни материали в унисон с бранда.
Изградихме стил за създаване на схематични графики, представящи процесите на работа на EXERON.
Разработихме дизайн на серия от брошури, представящи различните приложения на EXERON, като се погрижихме и за отпечатване на рекламните материали.
Заедно с IPS работихме за създаване на много други рекламни материали за водещия им продукт EXERON.