Намерете ни

Офис 4

Младост 1, блок 156

София 1784

Покажи на картата

Свържете се с нас

Телефон: +359 2 831 08 68

Мобилен: +359 886 161 063

Е-мейл: office@prodesign.bg

Изпрати запитване
3963ED9B927E54E5BAC70DC2B0AFA7C549D803278D8A973AECpimgpsh fullsize distr12

Публично съобщение

 Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

Във връзка с изпълнение на проект „Създаване на условия за трайна заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“, Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, договор № BG05M9OP001-1.003-1175-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ТЪРСИМ:
- 2 броя СПЕЦИАЛИСТИ за ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „Уеб дизайнер“, код по НКПД 21663008
- 2 броя СПЕЦИАЛИСТИ за ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ "Програмист, уеб сайт", код по НКПД 25136002

Основни задължения „Уеб дизайнер“:
Разработване на проекти за създаване на дизайн за уеб сайтове и мобилни приложения на клиенти на дружеството, в т.ч.: планиране, дизайн на прототипи, уеб дизайн, адаптивен дизайн, дизайн на специализирани мобилни приложения.
Основни задължения „Програмист, уеб сайт“:
Разработване и програмно осигуряване на проекти, свързани с изработка на уеб сайтове и мобилни приложения.

Обявата е насочена към целева група „Безработни младежи до 29 г.“

Необходими документи:
• Автобиография
• Насочващо писмо от Дирекция „Бюро по труда“ (в случай, че кандидатът е безработно лице, регистрирано в БТ).
• Попълнена Декларация за принадлежността към целевата група- Приложение 7 (в случай, че кандидатът е безработно лице, но не е регистриран в БТ или е неактивно) –декларация


Документите се изпращат на ел. Поща: office@prodesign.bg или на адрес . гр. София, жк. Младост 1, бл. 156, офис 4


----------------------------------------- www.eufunds.bg------------------------------------------------------
Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, проект „Създаване на условия за трайна заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“, договор № BG05M9OP001-1.003-1175-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Изпратете запитване

Изпратете запитване

x
Прикачи файл