Намерете ни

Офис 4

Младост 1, блок 156

София 1784

Покажи на картата

Свържете се с нас

Телефон: +359 2 831 08 68

Мобилен: +359 886 161 063

Е-мейл: office@prodesign.bg

Изпрати запитване
3963ED9B927E54E5BAC70DC2B0AFA7C549D803278D8A973AECpimgpsh fullsize distr4

Публични съобщения за набиране на ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

 

 

Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG05M9OP001-1.003-1175-C01

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Създаване на условия за трайна заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ПРОДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

 

 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестяваме следните публични съобщения за набиране на ценови предложения за:

 

1. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”

2. Предоставяне на професионално обучение в две обособени позиции

Изпратете запитване

Изпратете запитване

x
Прикачи файл