Aluplast

Аluplast

PVC дограма Aluplast  е един от най-големите производители на PVC дограма в Европа, като компанията разполага с 11 завода, които произвеждат около 150 000 тона PVC материал, от който се получават приблизително 9 милиона PVC прозорци.

Aluplast е една от най-бързо развиващите се фирми в отрасъла и непрекъснато разработва нови продукти за крайния клиент.

 

Изложбеният щанд е реализиран със съдействието на Мечкуев & КО.