Kaldi Trans

Транспорт & Логистика

Kaldi Trans

В проекта за Kaldi разработихме интересно и запомнящо се лого.

Следващите задачи бяха свързани с разработката на цялата идентичност - визитки, бланки, пощенски пликове и други.

Макар че транспортната индустрия и суха материя за дизайн, успяхме да изградим още една добра корпоративна идентичност :)