Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

Публикувано от на 10 Октомври 2016 | Коментари

eu                                    orcr

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд 

 

 

Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ  ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

   

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG05M9OP001-1.003-1175-C01

НАИМЕНОВАНИЕ  НА  ПРОЕКТА: „Създаване  на  условия за  трайна  заетост  на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ПРОДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

 На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестяваме следните публични съобщения за набиране на ценови предложения за:

1. Предоставяне на "Услуга по организация и управление на проекта" в две обособени позиции

2. Изработка и доставка на материали за осигуряване на информиране и публичност

comments powered by Disqus