Branding 1030x577

Вашият бизнес нуждае ли се от ребрандинг?

Публикувано от Антоанета Ангелова на 1 Юли 2015 | Коментари

Етикети: , , , ,

В съвременния бизнес свят никой не може да си позволи да разчита на стари лаври. Вашият бизнес може да се справя добре с икономическите и пазарните промени, но как се справя Вашият бранд?

Важен въпрос, който трябва да си зададете, е: „Колко може компанията Ви да спечели от навременното ребрандиране?“ Бизнес ребрандингът е много повече от това Вашият бизнес да изглежда добре. Важно е крайното впечатление, което оставяте у околните.

Най-важните фактори, които трябва да се вземат предвид при оценката на стойността на един ребрандинг, са измерване на собствения капитал; диференциране на пазара, достъпност; популярността на марката, нейното значение и стабилност; потребителите; предимствата; употребата; сдруженията и емоционалната връзка. Ако компанията Ви може да подобри отношенията си с клиентите, в някои или всички от тези ключови области, трябва да се замислите сериозно над възможността за ребрандиране.

1. Спечелване на конкурентно предимство

Вашата марка е визитната картичка на Вашия бизнес. Добре изпълненият ребрандинг дава възможност на фирмата да се възползва от текущата пазарна динамика и да получи конкурентно предимство, да подобри финансовите си резултати и да се превърне в лидер в индустрията, в която оперира. Заобикалянето на конкуренцията и увеличаването на пазарния дял се постига чрез подобрено изображение. При подобряването на Вашето послание към околните, можете да противодействате на загубата на потребителско доверие и/или на намалената рентабилност.

2. Стимулиране на растеж

Ребрандирането може да Ви помогне за по-доброто задоволяване на настоящите изисквания на клиентите. Много фирми работят хаотично на пазарите, използвайки комплексни продуктови гами, разпокъсани потребителски групи и промоции. Един ефективен ребрандинг може да Ви помогне да подобрите въздействието си в претъпкания пазар. Тъй като компанията продължава да расте и да се развива, клиентите ще продължават да се връщат, в очакване на всяка новост.

3. Дългосрочно разширяване на пазара

Рабрандингът може да придобие статут на публично изразяване за еволюцията на компанията. Всеки малък бизнес просперира, а ребрандингът може да се отрази върху просперитетът Ви на пазара в дългосрочен план. Предприятията, които не успеят да развият своята марка, рискуват да се превърнат в незначителни играчи на пазара, в сравнение с техните по-динамични конкуренти.

4. Иновативност = рентабилност

Точно както промените в размера и позицията на пазара се отразят върху марката на дадена компания, също така трябва да се отразят и промените в технологичните иновации. Технологията и развитието на бизнеса често са неразделни една от друга части. Всяка марка, свързана с технологията, трябва да върви в крак с рамките на своя сектор и да предизвиква ребрандиране, с помощта на което да се отразяват променящите се тенденции в бизнеса.

Синтезирано в едно изречение – „Вашата марка е визитната картичка на Вашия бизнес“. Когато тя не отразява нивото на иновациите в бизнеса Ви, клиенти Ви могат да приемат, че сте изостанал технологично. Конкуренти, които последователно ребрандират своите продукти и услуги – дори и тези конкуренти, които не използват своите силни страни – потенциално биха могли да Ви превъзхождат по отношение на репутация и рентабилност.

Каквато и да е причината за ребрандиране, марката на фирмата Ви трябва да остане в съответствие с най-новото и най-доброто, което Вашият бизнес може да предложи. Отразявайки напредъка в своите продукти или услуги, процесът на промяна на бранда е от съществено значение за споделяне на Вашето ниво на качество с клиентите Ви.

За безплатен анализ на настоящата ситуация на брандинга Ви и изготвяне на предложение за ребрандинг, моля разгледайте тук

comments powered by Disqus